cbs de Parel


cbs de Parel

 

 

 

Schoolgids

Via deze pagina kunt u de schoolgids van het schooljaar  2017-2018 als pdf downloaden/lezen.

In de schoolgids staat beschreven hoe tal van zaken op onze school geregeld zijn. Kortom: feitelijke informatie over het reilen en zeilen op school.

Behalve deze huishoudelijke informatie, bevat de schoolgids ook een aantal onderdelen die wettelijk verplicht zijn. Voorbeelden: doelen van het onderwijs, berekening van de besteding van uren en de resultaten van het onderwijs.

Deze gids wordt jaarlijks, voor het nieuwe schooljaar, uitgegeven. Schoolteam en directie zorgen voor de inhoud, waarna deze ter aanvulling en goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur en de MR.

Download / lees de schoolgids (pdf, 1.7 Mb).

Algemene informatie (pdf, 121 kb).

Privacyreglementen leerlingen scholengroep ProBaz (25-05-2018).

Toestemming beeldmateriaal leerlingen.

Transparantie over Privacy.