cbs de Parel
cbs de Parel
cbs de Parel

De Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De belangrijkste taak is het organiseren van activiteiten rondom het gewone schoolgebeuren. Voorbeelden hiervan: kerst- en paasviering, bonte avond, schoolreis/kamp, schoolfeest, herstelwerkzaamheden, enz. Om de activiteiten te bekostigen wordt er een ouderbijdrage gevraagd. (zie schoolgids) Tevens moet de ouderraad beschouwd worden als een belangrijk communicatiekanaal tussen school en ouders. De zittingsduur van een (ouder)lid is drie jaar.

Namens de ouders

Namens het personeel