othene

Informatie

wie is wie?

de vakanties van het schooljaar 2011 - 2012 staan in de kalender.

Wie zijn wij?

Cbs de Parel ( v/h School Reuzenhoek) heeft in oktober 2011 het 120 jaar bestaan gevierd. Een enorm lange tijd voor een polderschool. Maar ook in de polders slaat de vergrijzing toe en het leerlingenaantal van school Reuzenhoek daalde de laatste jaren en dan komt het besef dat we op termijn zullen gaan verdwijnen.

Als er wordt gestart met de bouw van een nieuwe wijk in Othene wordt een verhuizing een mogelijkheid tot voortbestaan. Cbs de Parel is, samen met de openbare Irisschool van Zaamslag, naar Othene verhuisd. Samen in één gebouw, maar wel als aparte en zelfstandige school.

Lid van Probaz
Cbs de Parel is een protestants-christelijke school en lid van de scholengroep ProBaz. Deze naam staat voor: Protestantse Basisscholen Zeeuws-Vlaanderen. In Terneuzen vallen hier onder: De Hille, De Prins Willem van Oranjeschool, De Oude Vaart en de Stelle. Daar komt dus nu ook cbs de Parel bij. Meer over de missie en visie van onze scholengroep kunt u lezen in onze schoolgids.

Onze drie pijlers:

Dit uit zich in:

Kortom: een gezellige school, waar in een ongedwongen sfeer hard gewerkt wordt.

Op de vraag ‘wat voor school zijn jullie?’, is ons eerste antwoord: een gewone school. Of beter: een gewone, goede school.

Allereerst: we zijn geen school met een bijzonder onderwijsconcept. Zo werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen: leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd krijgen als één groep les. Maar wel een groep waar de leerkracht, daar waar nodig, de lessen weet af te stemmen op de verschillen die er zijn tussen kinderen.

Kijk op onderwijs
Er is de laatste jaren veel veranderd in onderwijsland. Natuurlijk volgen wij deze veranderingen. We hangen niet één onderwijsconcept aan. Dat betekent ook dat we niet achter elke onderwijsvernieuwing aanrennen. We proberen kritisch te blijven, simpelweg omdat we beseffen dat niet elke vernieuwing ook een verbetering is.

Nuchter blijven, afwegingen maken en dan het goede overnemen. Dat is onze strategie. Behalve het warmlopen voor kwalitatief  goed onderwijs, is er nog een benadering die onze speciale sympathie heeft. Dat is: kernzaken eerst! Kernzaak in het onderwijs is volgens ons  de leerkracht en de klas met kinderen. Dáár gebeurt het. Daar moet dus de prioriteit liggen!

Structuur en rust
De woorden ‘structuur’ en ‘rust’ hebben misschien een wat ouderwetse klank. Wij willen immers dat onze kinderen mondig  zijn en initiatiefrijk. Toch zijn wij van mening dat structuur en rust nog steeds zeer waardevolle begrippen zijn. Orde in de klas is namelijk een primaire voorwaarde voor het geven van goed onderwijs. Juist in deze tijd, waarin kinderen heel veel prikkels krijgen en het steeds moeilijker wordt om zich te concentreren. Daarom houden we consequent vast aan een aantal elementaire regels.
Structuur en rust is belangrijk voor het onderwijs, maar ook voor de sfeer. Als er orde heerst, is er een voorwaarde gecreëerd om vriendelijk met elkaar om te gaan.

Wat zeggen ouders?
Omdat we de mening van ouders belangrijk vinden, houden we elk jaar een enquête. Is dat dan nodig? Natuurlijk, dankzij de kleinschaligheid spreken we veel ouders. En iedereen weet dat men bij vragen/problemen zo de school kan binnenlopen. Maar toch vinden we een aparte enquête zeer belangrijk omdat dan iedereen zijn/haar mening kan laten horen. Problemen proberen we dan op te lossen. De opmerkingen die echter altijd terugkomen, zijn de positieve waarderingen betreffende de sfeer op school, zoals geuit in:

Muziek
Op cbs de Parel heeft één vak een bijzondere plaats: dat is muziek!

Muziek is bij ons op school meer dan zingen alleen. Wij werken met diverse instrumenten en begeleiden de kinderen stapsgewijs op weg in hun muzikale avontuur. Zo wordt er blokfluit gespeeld, saxonette, saxofoon, keyboard, melodica, djembee en nog meer.
Doel is om kinderen muziekplezier én -kennis mee te geven. Sommige leerlingen zullen onze school verlaten met een basale muzikale kennis en andere weer met een redelijke beheersing van een instrument.

Ons schoolteam bestaat vrijwel allemaal uit muziekliefhebbers. Als je dan vervolgens merkt hoeveel plezier kinderen beleven aan het zélf muziek maken, dan ben je als leerkracht helemaal voor dit vak gewonnen. Wij maken ook gebruik van “ingehuurde” professionals die periodes les komen geven (o.a. via Toonbeeld en de Harmonie).

Kort samengevat:

Als kinderen onze school verlaten,