Gebouw

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf (Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen) in het gebouw van de school en realiseren een doorgaande lijn. Naast onze school maakt ook obs Irisschool deel uit van de Brede School Othene.