Schooltijden

De schooltijden lopen dit jaar volgens een continurooster.

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:  8.30u tot 14.15u

Woensdag: 8.30u tot 12.30u