Schooltijden

Hoe zit een dag eruit?

De schooltijden lopen volgens een continurooster. 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:  

8.30 uur tot 14.30 uur.

Woensdag:

8.30 uur tot 12.30 uur.

De schooldeur gaat open om 8.20 uur en de bel wordt geluid om 8.25 uur zodat de leerkracht echt kan starten om 8.30 uur. De deur sluit kort na het belsignaal.