Schooltijden

De schooltijden lopen dit jaar volgens een continurooster.

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:  8.30u tot 14.30u

Woensdag: 8.30u tot 12.30u

(De schooldeur gaat open om 8.20u en de bel wordt geluid om 8.25u zodat de leerkracht echt kan starten om 8.30u. De deur sluit kort na het belsignaal).