Social Schools

Waarom gebruiken wij de Social Schools App?

 • Voor het vergemakkelijken van de communicatie tussen ouders en school
 • Bevordering van de communicatie met ouders
 • Korte lijntjes ouders-leerkrachten
 
We gebruiken de app voor de volgende zaken:
 • Ziektemeldingen/ Absentiemeldingen
 • Meldingen vanuit school
 • Nieuwsflitsen/ Nieuwsbrieven
 • Oudergespreksplanner
 • Korte groepsberichten
 • Agenda
 • Intekenen contactavonden en ouderhulp
 • Foto's uit de groep van uw kind (als u daar toestemming voor heeft gegeven)
Hoe kom ik aan de Social Schools App?
 • Na aanmelding van uw kind ontvangt u bericht van school over het downloaden en de werking van de App.