Social Schools

Waarom gebruiken wij de Social Schools App?

  • Voor het vergemakkelijken van de communicatie tussen ouders en school
  • Bevordering van de communicatie met ouders
  • Korte lijntjes ouders-leerkrachten
 
We gebruiken de app voor de volgende zaken:
  • Ziektemeldingen/ Absentiemeldingen
  • Meldingen vanuit school
  • Nieuwsflitsen/ Nieuwsbrieven
  • Oudergespreksplanner
  • Korte groepsberichten
  • Agenda
  • Intekenen contactavonden en ouderhulp
  • Foto's uit de groep van uw kind (als u daar toestemming voor heeft gegeven)
Hoe kom ik aan de Social Schools App?
  • Na aanmelding van uw kind ontvangt u bericht van school over het downloaden en de werking van de App.