MR

Medezeggenschapsraad
Zoals alle scholen heeft ook onze school een medezeggenschapsraad. Deze vertegenwoordigt de kinderen, hun ouders en de leerkrachten.De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders van onze school. Ze heeft twee belangrijke taken; het geven van advies en/of instemming over bepaalde bestuurlijke zaken die de eigen school betreffen. Voorbeelden hiervan zijn: de inhoud vanschoolgids, jaarplan en het Arbo-beleid. De zittingsduur van een lid is vier jaar.     

Bijwonen vergadering
Als u ook belangstelling heeft om mee te praten over bepaalde aspecten betreffende onze school, dan bent u natuurlijk altijd van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen bij een vergadering van de medezeggenschapsraad.

Wij stellen het op prijs indien u uw komst voorafgaand aan de vergadering kenbaar maakt via ons mailadres: mrdeparel@elevantio.nl
Houd er wel rekening mee dat het einde van elke vergadering een besloten gedeelte kent.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Omdat bepaalde zaken (bijvoorbeeld personeelsbenoemingen) op algemeen bestuursniveau geregeld worden, is er, voor inspraak, een GMR.  Deze bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders van Elevantio scholen. Zij vertegenwoordigen alle scholen binnen de scholengroep.